annonse

Fakta om VP

VaksdalPosten (VP) er lokalavis for kommunane Vaksdal og Modalen. Avisa vart etablert som eit aksjeselskap i 1987, og vert redigert på nynorsk.
 
Redaksjonsstad er Dale.
 
Tlf. 56 59 40 00
 
Besøksadresse: 
Konsul Jebsensgt. 3, 
5722 Dalekvam
Postadresse: 
Postboks 50, 
5721 Dalekvam
 
E-postadresse: post@vaksdalposten.no
 
Trykkjeri: Hordaland Bladdrift A/S, 5700 Voss
 
VaksdalPosten kjem ut ein gong i veka.
Utgjevingsdag: Torsdag
 
Netto godkjent opplagstal 2014:   2295
 
VaksdalPosten har fire tilsette.