annonse

Kommunale kraftinntekter kan forsvinna

MEIR TIL STATEN
MEIR TIL STATEN: Det kan bli slutt på dei faste overføringane frå BKK sin kraftproduksjon i Vaksdal og Modalen til kommunane. I framtida meiner eit ekspertutval at staten skal ha desse inntektene. (Foto: Arkiv)

+ Eit dramatisk forslag frå eit regjeringsoppnemnd ekspertutval kan gjera den økonomiske kvardagen for vasskraftkommunane vanskeleg. Utvalet føreslår å fjerna ordninga med konsesjonsavgift, konsesjonskraft og eigedomsskatt direkte til kommunane der anlegga ligg.

Magne Solhaug


Klikk for å se kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på vaksdalposten.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.