annonse

Leverer geitekjøt til topprestaurant

GODT LAG MED DYRA
GODT LAG MED DYRA: Geitene flokkar seg rundt Evelyn Gullbrå når ho kjem med bøtta. – Dei høyrer meg lenge før eg kjem fram, seier ho. (Foto: Godt lag md dyra)
TIL BERGEN
TIL BERGEN: I dei ærverdige lokala til Restaurant 1877 hjå Kjøttbasaren blir kjekjøtet frå Gullbrå servert. (Foto: Restaurant 1877)

Berre dei beste råvarene ender opp på tallerkane til Restaurant 1877 i Kjøttbasar-bygget i Bergen­. Geitene til Evelyn Gullbrå er nokre av desse.

– Ja, dette er vel så eksotisk som ein får det, ler Evelyn Gullbrå.

Vilt og vakkert

Me er på heimstaden hennar, Gullbrå. Den ville, vakre fjellstaden ligg heilt øvst i Eksingedalen. Her beiter fjellgeitene på irrgrøne bakkar mellom stupbratte fjellveggar. Her har vore geitedrift så lenge ho kan hugsa.

– I alle fall sidan 60-talet har her vore geiter. Som lita sprang eg i skytteltrafikk mellom to florar. Eg har alltid likt å driva med geit. Det er noko med lukta i geitefjøset og det venlege lynnet deira. Det var to somrar det ikkje var geiter her, og då var det noko som mangla, seier ho.

Evelyn dreiv også med geit på Straume i Modalen, der ho budde tidlegare. I 2003 flytta ho inn i nybygd funkishus på Gullbrå, saman med sin nye mann.

Imponerte kokkane

Så korleis kom ho i kontakt med toppkokkar i Bergen?

– Ja, det var det, då. Eg har lenge hatt eit ønskje om å nytta bukkekje som matressurs. Etter eit møte med Tore Henrik Øye, som er rådgjevar for landbruk i Vaksdal kommune, starta me eit prosjekt kalla Gullkjøt. Arnold Michelsen, som har hytte på Ekse, vart involvert i prosessen tok fort på seg rolla som prosjektleiar. Det er eg glad for, for eg likar mest å styra med det praktiske. Det siste året har me besøkt andre liknande føretak i Norge for å få tips og innspel. Arnold har ein del kontaktar, mellom andre Gunnar Nagell Dahl, som er ein av dei største matentusiastane i Bergen. Han fekk nokre kokkar til å komma og prøva kjea. Dei blei så imponerte at dei ville ha kjøtet på menyen, seier Evelyn.

Spennande meny

I seks veker framover freistar restauranten på Vetrlidsallmenningen med kjekjøt frå Gullbrå på både 5- og 3- rettarsmenyane. Her kan ein få «Kje med stekt tomatsalat, tørka tomat, fritert grønkål, reddik og gulrot».

– Fint skal det vera, ler Evelyn.

– Eg har faktisk ikkje smakt det sjølv, men det spørst om eg ikkje må til «bydn» for å prøva.

Sjølv har ho berre laga enkle og tradisjonelle rettar med geitekjøt.

– Me har brukt å laga ei gryte med kje og rømme, som er veldig god. Kjekjøt er veldig mørt, og litt kyllingaktig i konsistensen.

Slaktar på Voss

Evelyn har kjøpt kjea av sonen som framleis driv med geitedrift i Modalen, og har dei på beite rett utanfor stoveglaset. Det er eit krav frå restauranten at geitene vert slakta på Voss gardsslakteri.

– Me har allereie køyrd eit lass til slakting, og restauranten har bestilt 30 geiter til, som skal slaktast 18. juli. Det blir nok siste lasset for denne sommaren, seier ho.

Generelt er det dårleg butikk å driva med kjekjøt, men det håpar Evelyn vil endra seg i framtida.

– Det er berre Meny av daglegvarebutikkane som tek inn kjekjøt, og pr. dags dato får ein 7 kroner kiloen for ei geit hjå Nortura. Så det seier seg sjølv at det kan ein ikkje leva av. No får me rett nok betre betalt når me slaktar på denne måten, og eg har eit håp om at kjekjøt vil verta meir attraktivt i framtida.

Meir interesse

Ein annan kjent bergensrestaurant, «Bare Vestland», er også interessert i å nytta kjekjøtet frå Gullbrå.

– Me er i forhandlingar, og det kan verta aktuelt å levera til denne restauranten også, seier Evelyn.

Gullkjøt-prosjektet har fått etablerarstøtte frå Innovasjon Norge, og målet er å utvikla forretningsideen, både i høve til arbeid og økonomi.

– Me har fleire planar og får sjå korleis dette utviklar seg. Eg har dømes ein bror som jobbar på Evanger spekemat der ein har godkjent kjøkken, kjøl og frys, så mogelegheitene er der for å utvida føretaket. Det hadde vore veldig kjekt å kunna driva med dette på heiltid.

sc@vp.no

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på vaksdalposten.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.