Dale Mannskori aksjon framfor heradshuset på Dale. Foto: Boris Groth

Høyr Dale Mannskor syngja

Avslutt påsken med song av Dale Mannskor framfor heradshuset.

Då meldinga kom om at K5, ny veg og bane mellom Arna og Stanghelle, var inne i regjeringa sitt framlegg til ny Nasjonal Transportplan, vart dette markert på ulike vis.

Dale Mannskor tok oppstilling framfor heradshuset på Dale, og under leiing av dirigent Lars Ragnvaldsen feira dei med song. Eit opptak av dette vart nokre dagar seinare vist i kommunestyret sitt møte i Vaksdal samfunnssal.

Opptaket av Dale Mannskor er gjort av Boris Groth, og du ser og høyrer ved å klikka i vindauget under