annonse

Annonseinfo

For å bestille annonser ta kontakt med oss på epost eller telefon.

Epost:  annonse@vaksdalposten.no

Telefon: 56594000
 Spaltemål annonsesider:

 • 6 spalter à 38 mm 
 • Heilside 365 x 248 mm
 • Spaltemål tekstside: 
 • 5 spalter à 46 mm
 • Standard modulkart for tabloidaviser vert nytta ved ferdigannonsar, 
 • men ein står elles fritt når det gjeld høgd på annonsane.Annonseprisar:

 • Annonseside kr 7,10 pr. spaltemm. 
 • Førsteside kr 12,85 pr. spaltemm. 
 • Tekstside/sisteside kr 9,65 pr. spaltemm. 
 • Fargetillegg kr 1,50 pr. spaltemm., pr. farge
 • Minste fargetillegg kr 600,- pr. farge 
 • Tillegg for bill.mrk. kr 40,-
 • (Prisar eks. mva.)

Rubrikkannonsar:

 • 1-3 linjer kr 72,- inkl. mva. 
 • 4-6 linjer kr 115,50 inkl. mva. 
 • 7-9 linjer kr 158,- inkl. mva. 
 • Ved 2 innrykk, 40 % rabatt på 2. innrykk.
 • Lagspris kr 5,30Gratulasjonar:

 • «Familienytt»: 100,- (inkl. mva) 


Rabattar:

 • 10 % rabatt ved ferdige annonsar
 • 10 % rabatt ved to innrykk
 • Det vert gjeve rabatt etter avtale ved innrykk av større annonsar og ved årsavtalar.
 • Byråprovisjon 4 %.
 • Ferdige annonsar skal leverast som PDF.
 • Fargeannonsar må vera i CMYK.
 • Annonsar kan sendast på e-post til post@vaksdalposten.no