VaksdalPosten (VP) er lokalavis for kommunane Vaksdal og Modalen. Avisa vart etablert som eit aksjeselskap i 1987, og vert redigert på nynorsk.

Redaksjonsstad er Dale.

Tlf. 56 59 40 00

Besøksadresse: 
Konsul Jebsensgt. 3,
5722 Dalekvam
Postadresse:
Postboks 50,
5721 Dalekvam

E-postadresse: post@vaksdalposten.no

Trykkjeri: Hordaland Bladdrift A/S, 5700 Voss

VaksdalPosten kjem ut ein gong i veka.
Utgjevingsdag: Torsdag

Netto godkjent opplagstal 2014:   2295

VaksdalPosten har fire tilsette.