Informasjonskapslar

 

Vaksdalposten brukar informasjonskapslar («cookies»).  Når din nettlesar er førehandsinnstilt til å godta informasjonskapslar, reknar me med at du samtykkjer til dette. Du kan trekkja tilbake ditt samtykke ved å endra innstillingane i nettlesaren. Det kan medføra at tenestene våre ikkje fungerer optimalt.

PbcsSessionID Unik ID for nettlesarøkta. Denne gjeld berre så lenge du er inne på nettstaden. ID-en hjelper oss til dømes å tilpassa menyar eller skjema når du navigerer frå side til side. Ingen personleg eller identifiserande informasjon vert lagra.

CookieAlert Denne syt for at du ikkje treng å sjå varselboksen om informasjonskapslar fleire gonger.

Answered[Site][Category][PollID]  Brukt til å registrera om du har røysta i ei nettrøysting, slik at systemet vil visa deg resultatet av røystinga.

Våre annonsørar kan dessutan setja tredjeparts informasjonskapslar. Dei har sjølve ansvar for å informera om bruken.
Hos Nettvett.no kan du lesa meir om informasjonskapslar