Redaktøransvar

Denne nettstaden er redigert på uavhengig grunnlag, i samsvar med dei prinsippa som er nedfelt i Redaktørplakaten, og på norske mediers etiske normer slik dei er uttrykte i Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten.

Ansvarleg redaktør står etisk og rettsleg ansvarleg for det redigerte innhaldet, overfor medienes sjølvjustis (Pressens Faglege Utval) og overfor lov og domstol.

Dersom nokon reagerer på innhaldet, vert dei oppfordra til å ta kontakt med ansvarlig redaktør Esben Hesjedal.