LESERINNLEGG: Guro Hesjedal Lunde og Jeanette Syversen i Rødt skriv om K5. Foto: Erica Restoften

Hvorfor blir E16 Arna–Stanghelle utsatt?

LESERINLEGG: Innbyggere mellom Arna og Voss har i mange år ventet på ny vei og jernbane, og om to år skulle byggestart endelig ta til. Det var derfor med stor sorg vi 11. juli kunne lese at Statens vegvesen melder at prosjektet utsettes med minst ett år pga. økte kostnader.

Denne strekningen er utsatt for hyppige ras og ulykker. Rødt ønsker en samferdselssektor som setter liv, helse og miljø i førersetet. Å utsette et etterlengtet prosjekt som både gir rassikring, mindre ulykker og forkorter reisetid mellom Bergen og Voss, gjør ikke dette. Den økte kostnaden som fører til utsettelsen er på 3 mrd kr (fra 22-25 mrd).

Dette er selvsagt mye penger, men ingenting sammenlignet med Hordfast: et gigantprosjekt til 40 mrd som lokalbefolkningen i Bjørnafjorden ikke ønsker og som miljøorganisasjonene og LO i Vestland roper varsku mot.

Da NTP var på høring i Vestland fylkesting 12. mai i år, hadde storkoalisjonen lagt tydelig føring for at man var villig til å prioritere liv og helse. Dessverre gikk SP, AP, V og KrF bort fra den i utgangspunktet modige innstillingen som ble vedtatt i fylkesutvalget, til fordel for en utvannet versjon av den samme innstillingen, i et retorisk uforståelig forsøk på å konsolidere med Hordfast forkjemperne. Høringssvaret kunne potensielt ha vært krystallklart, men endte i en tåkete «pose og sekk»-fadese.

Rødt mener vi heller må investere i å oppgradere den miljøvennlige jernbanen, få på plass livreddende rassikring og prioritere prosjekter lokalbefolkningen faktisk trenger. Da må man velge å prioritere mellom prosjekter, og faktisk satse pengene der de gjør mest nytte.

Rassikring og utbedring av veg og bane, kan redde liv og skape arbeidsplasser i hele fylket vårt. Dessverre er det en politisk elite i fylket og på Stortinget, som er villig til å avse god distriktspolitikk, trygge liv og helsemessig forsvarlige veier, til fordel for prestisjetunge sentraliseringsprosjekter. Prosjekter som støvsuger samferdselsmidlene utelukkende for å gjøre våre lokalsamfunn til livsfarlige ørkener av forbipasserende tungtrafikk. Vi trenger trygge velfungerende veisystemer som bygger opp om kortreiste trygge liv og levedyktige lokalsamfunn.

Rødt mener at Arna–Stanghelle må prioriteres nå: vi har ikke flere liv å miste. God distriktspolitikk krever jordnære prioriteringer. Nei til Hordfast - ja til trygge liv i distriktene!

Jeanette Syversen, gruppeleder Raudt Vestland

Guro Hesjedal Lunde, leder Raudt Vaksdal