17. mai frå Dale

Det er tradisjon at elevar legg ned krans for å heidra dei falne under 2. verdskrigen ved minnesteinen framfor Heradshuset.

FILM: Ved minnsteinen over dei falne i 2. verdskrigen utanfor heradshsuet. Frå venstre Thea Lilletvedt Faugstad, Trond Olav Magnussen, Frida Fardal Jakobsen og Ingrid Faugstad Hesjedal,

Her kan ein sjå Trond Olav Magnussen som held tale, elevar frå Dale i 7. klasse og Dale Musikkforening.

Sjå filmen under: