Driftsleiar hjå hovudentreprenør Consto, Jon Stig Hesjedal (t.v.), og rektor Magnar Helland framfor nye Dale barne- og ungdomsskule. Foto: Esben Hesjedal

Blir med inn på nyeskulen

VP har fått ei grundig omvising i nye Dale barne- og ungdomsskule. Det vart det film av.

Rektor Magnar Helland og driftssjef hjå hovudentreprenør Consto, Jon Stig Hesjedal, viser rundt.

Byggjearbeidet i det nye skulebygget er no inne i sluttfasen. 30. april skal Consto overlevera skulen til Vaksdal kommune.

I filmen tek Helland og Hesjedal ein med gjennom bygningen, som mellom anna inneheld bibliotek, kultursal, rom for kulturskulen og ny symjehall. I tillegg til finn ein sjølvsagt klasserom og andre undervisningsareal.

Skulebygget skal husa barneskuleelevar på Dale og ungdomsskuleelevar frå fleire bygder frå hausten 2020.

Klikk på det nedste biletet for å starta filmen.