annonse

Elektronisk overvaking av sauer på fjellbeite

ORANSJE BJØLLER
ORANSJE BJØLLER: Nokre av dei nye bjøllesauene på Rødland. (Foto: Privat)
LETTAR ARBEIDET
LETTAR ARBEIDET: Bonde Sondre Tesdal Rødland ser fram til at sauesankinga skal bli lettare til hausten. (Foto: Magne Solhaug)
RADIOBJØLLA
RADIOBJØLLA: Den nye radiobjølla. (Foto: Privat)
I UTMARKA
I UTMARKA: Rødlands-sauene med radiobjøller, merka med gult, spreidde seg i starten utover eit mindre område nedover mot Småbrekke og Hatlestad og oppover mot Hamlagrø. (Foto: )

+ I år skal det bli lettare å få heim lam og sau på fjellbeite i Bergsdalen. Elektroniske bjøller skal hjelpa til med det.

Magne Solhaug


Klikk for å se kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på vaksdalposten.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.