Frå 1. september vert det utført koronatesting i inngangspartiet til Dalehallen, til høgre i biletet.

Flyttar koronatestinga frå Forsamlingshuset til Dalehallen

Frå 1. september skal koronatestinga skje i inngangspartiet til Dalehallen.

Sidan før sommaren har testinga vore gjort på baksida av Forsamlingshuset.

— Dei tidlegare biblioteklokala i Dalehallen er no tomme, og me vil bruka inngangspartiet til Dalehallen til testing, opplyser kommuneoverlege Ole M. Thorseth til VP.

Kommunale lokale

Han fortel at ein på det viset unngår leigeutgifter ein har hatt i Forsamlingshuset, og at det også vil vera tenleg å ikkje måtta leggja beslag på parkeringsplassen til kyrkja.

— Når me kjem i eigne, kommunale lokale i Dalehallen, vil ein også sleppa å ta omsyn til andre. I Forsamlingshuset har det vore både bryllaup og samlingar etter gravferder som me har måtta tilpassa oss etter, seier Thorseth.

— Ingen skam å bli testa

Testutstyret vert neste veke flytta til Dalehallen.

— Testing i Dalehallen vil kanskje verta oppfatta av enkelte som litt midt i der folk ferdast. Skal ein testast i bil må vel den stå i vegen utanfor?

— Også på baksida av Forsamlingshuset var det både folk og bilar som passerte. Uansett bør det ikkje vera noko skamkjensle ved det på bli testa for korona. For dei som skal stå for testinga er det viktig at me har eit testlokale i sentrum som er nært og i gangavstand til Heradshuset, seier Thorseth.

Her på baksida av av Forsamlingshuset, like ved kyrkja, har det vore koronatesting. Det vert det no slutt på. På biletet sjukepleiar Sandra Rødland og kommunelege Ole M Thorseth. (Arkivfoto) Foto: Esben Hesjedal