Ingeborg Nummedal-Rolland, Nathalie Holme Birkeland, Mari Dale, Tor Kristian Dale Tollaksen, Emma Steinsland Sætre, Adrian Boge Andreassen, Jenny Solhaug, Tina Frotveit og Aurora Hesjedal Haug.
Ingeborg Nummedal-Rolland, Nathalie Holme Birkeland, Mari Dale, Tor Kristian Dale Tollaksen, Emma Steinsland Sætre, Adrian Boge Andreassen, Jenny Solhaug, Tina Frotveit og Aurora Hesjedal Haug. Foto: Kristine Næss Thorsen

Frivillig arbeid inn på timeplanen

I valfaget «Innsats for andre» ønskjer elevane oppdrag som å vera besøksven, handla mat og måka snø for folk som treng det.

– Me jobbar med å finna oppdrag til elevane i Vaksdal, og helst i Dale sentrum sidan det er her ungdomsskulen ligg, seier leiar for Frivilligsentralen, Torunn Samuelsen.

Det nye valfaget «Innsats for andre» for 8. og 9. klasse på ungdomsskulen, går på å læra om og gjera frivillig arbeid.

– Det kan vera alt frå at elevane fungerer som besøksven til å hjelpa til heime, snømåking og gå tur med hunden, fortel ho, og oppfordrar folk som ønskjer oppdrag til å melda seg.

Frivilligsentralen og skulen

Faget er eit samarbeid mellom Frivilligsentralen og ungdomsskulen, og elevane er ute etter oppdrag på torsdagar rundt lunsj. Oppdraga skal gjennomførast gratis.

– På slutten av skuleåret skal me ha ein frivilligfest for dei me har hjelpt og andre.

Lærar Solfrid Straume meiner «Innsats for andre» er ein god måte å ha kontakt mellom skulen og samfunnet på.

– Det er veldig fint å både ha praksis og teori i faget, så me tok kontakt med Frivilligsentralen.

Besøkte helsetunet

Faget er først og fremst praktisk, og tidlegare i haust har elevane mellom anna vore på besøk i barnehagen og helsehuset på Dale.

– Me har snakka med dei eldre, lest avis for dei og gjort ulike aktivitetar.

Elevane har også lært om kommunikasjon når ein driv med frivillig arbeid, og skrive under på teieplikt.

– Dei har fått ein del ansvar og me har fått gode tilbakemeldingar på det dei har gjort så langt.

Fysiske gjeremål

Straume fortel at dei er i startgropa og at skulen vil prøva ut faget dette skuleåret.

– Det finst mange spennande oppgåver elevane kan jobba med.

Adrian B. Andreassen, Tina Frotveit og Aurora Hesjedal Haug seier at det kjekkaste med «Innsats for alle» er å hjelpa andre.

– Det er fint å vera med dei eldre og snakka med dei, seier Tina.

Adrian seier han har mest lyst på oppdrag med fysiske gjeremål.

– Det kan vera til dømes å gå på butikken og gjera hagearbeid, seier han.

knt@vp.no