Frå måndag 4. januar er det innført nye, nasjonale smitteverntiltak.

Her er dei nye nasjonale smitteverntiltaka

Måndag vil Vaksdal og Modalen kommunar komma med informasjon om korleis dei nasjonale smitteverntiltaka vil påverka kommunane våre.

Søndag varsla regjeringa at frå 4. januar og to veker fram i tid, så vert det innført forsterka, nasjonale smitteverntiltak.

Aukande smitte

– Vi har etter jul sett færre som testar seg, og av dei som testar seg går andelen positive testar opp. Smitten er aukande og spreier seg til nye delar av landet. Eg ber no om at alle blir med på eit krafttak for å unngå ei ny smittebølgje, sa statsminister Erna Solberg.

Basert på råd frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringa bestemt å forsterka smitteverntiltaka og justera dei nasjonale anbefalingar, slik at kommunane har kapasitet til å handtera lokale utbrot og få på plass meir testkapasitet. Registreringssystemet for tilreisande frå utlandet skal samtidig fasast inn, heiter det.

– Føremålet med dei nye, strenge tiltaka er å bryta ei eventuell ny smittebølgje. Vi må no venta med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 dagar, i det som blir ein sosial nyttårspause for alle, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

To veker

Tiltaka vil førebels vare i 14 dagar, for å få ein betre oversikt over situasjonen.

– Kommunane treng også tid og ressursar til å planleggja og gjennomføra oppstart av vaksinasjon. Det er eit stort og viktig arbeid, og då blir det vanskeleg for kommunane å handtera mange lokale utbrot samtidig, sa Høie.

Anbefalinger for alle i hele landet

Disse anbefalingene gjelder for hele landet:

Sosial kontakt

Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Artikkelen held fram under annonsen.

Skoler og utdanning

All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)

Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)

Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Regler for hele landet

Disse reglene gjelder for hele landet:

Private sammenkomster og arrangement

Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)

Artikkelen held fram under annonsen.

De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre:

– om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for «rødt nivå».

– påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.

– påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.

– påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo- og svømmehaller.