Elevane i 10. klasse kan jubla for gode resultat. Torsdag denne veka har dei sin siste dag på ungdomsskulen. Foto: Magne Solhaug

Høgt karaktersnitt for avgangselevane

20 prosent av avgangselevane på Dale ungdomsskule har fått fem seksarar eller meir på vitnemålet.

— Det er ikkje overraskande. Dette kullet har gjort det godt heile tida, og har hatt flotte resultat på nasjonale prøvar både i 5. klasse, 8. klasse og 9. klasse. Eitt år var dei nest best i Hordaland, seier rektor Magnar Helland om avgangselevane.

Han kan fortelja at heile åtte elevar i avgangskullet har fått fem seksarar på vitnemålet eller fleire.

Ein elev som fekk 13 seksarar, to elevar fekk ti seksarar og to elevar fekk ni seksarar.

— Sjølv om elevane nok ikkje ser det slik sjølve, så er det synd koronasituasjonen sette ein stoppar for eksamen og at dei ikkje fekk vist kva dei kan der.

— God arbeidsinnsats

Helland meiner oppskrifta på dei gode resultata er hardt arbeid.

— Elevane har vist god arbeidsinnsats. Det er mykje som skal lærast, i tillegg hjelper det at lærarane har fått fram det beste i dei. Foreldra har også hatt påverknad med å få ungdommane til å skjøna at skule er viktig.

— Vanskelege arbeidsforhold

Rektoren legg ikkje skjul på at avgangselevane i år har måtta gå på skule under spesielt vanskelege forhold.

— Lærarane har klart å motivera elevane trass i vanskelege arbeidsforhold med tanke på bygging av ny skule på Dale. Det har vore både støy og dårlege fasilitetar. Samtidig har elevane gjort ein imponerande innsats. Dei var også flinke til å stå på sjølv om dei vart nøydd til å ha heimeskule no i vår under koronasituasjonen, seier Helland.

– Lettare veg vidare

Han gler seg over at dei flotte skuleresultata gjer det lettare å komma inn på vidaregåande skule.

— Dette gjer gjerne også at det er mindre sjanse for å droppa ut.

Artikkelen held fram under annonsen.

Rektoren trur karaktersnittet til dette kullet er ein del høgare enn kulla før, men kan ikkje seia kor mykje før alle resultata kjem i august.