Sjå 17. mai-talen for Vaksdal kommune

17. mai-talarar: Frå venstre Ragnhild Vatle, Nathalie Angelica Mo Lilletvedt og Hege Eide Vik. Foto: Vaksdal kommune

Her kan du sjå den felles 17. mai-talen for Vaksdal kommune.

I talen får ein høyra Ragnhild Vatle, som representerer eldrerådet, Nathalie Angelica Mo Lilletvedt som representerer ungdomsrådet og ordførar Hege Eide Vik.

Sjå talen under: