Harald Stanghelle si innleiing til Stanghelleseminaret om K5 kan ein sjå under.

Sjå Harald Stanghelle si innleiing til Stanghelleseminaret

Tekniske utfordringar gjorde at starten av det digitale Stanghelleseminaret om K5 onsdag, fall ut av sendinga som gjekk ut på nettet. No kan ein høyra innleiingsføredraget til Harald Stanghelle nedst i saka.

— Det er trygt å bu under høge fjell, skreiv lyrikaren Åse Lilleskare Faugstad frå Dale ein gong i min barndom. Kanskje var det slik, sjølv om eg ikkje er så heilt sikker. Men slik er det i alle høve ikkje no lenger. For nettopp det utrygge og uforutsigbare er det som har sett samferdsleproblematikken i Vaksdal på det nasjonale kartet dei siste åra, startar Stanghelle sitt innlegg med.

Sjå heile Stanghelleseminaret her.

Les VP si sak om seminaret her: — Det er vår tur no