Røykdykkar Robert Aase-Hovlandsdal fortel om arbeidet med å sløkkja ulmebrannen ved Felleskjøpet på Vaksdal. Foto: Esben Hesjedal

Sjå video frå brannmannskapa sitt arbeid ved mølla

Brannmannskapa jobbar med sløkking av ulmebrannen ved mølleanlegget på Vaksdal. Sjå VP sin video-reportasje under.

– Det kan ta tid å sløkkja brannen i siloen