Annonseinfo

For å bestille annonser ta kontakt med oss på epost eller telefon.

Epost:  annonse@vaksdalposten.no

Telefon: 56594008

 

Spaltemål annonsesider:

- 6 spalter à 38 mm 

- Heilside 365 x 248 mm

- Spaltemål tekstside: 

- 5 spalter à 46 mm

- Standard modulkart for tabloidaviser vert nytta ved ferdigannonsar, 

- men ein står elles fritt når det gjeld høgd på annonsane.

Annonseprisar:

- Annonseside kr 7,10 pr. spaltemm. 

- Førsteside kr 12,85 pr. spaltemm. 

- Tekstside/sisteside kr 9,65 pr. spaltemm. 

- Fargetillegg kr 1,50 pr. spaltemm., pr. farge

- Minste fargetillegg kr 600,- pr. farge 

- Tillegg for bill.mrk. kr 40,-

- (Prisar eks. mva.)

Rubrikkannonsar:

- 1-3 linjer kr 72,- inkl. mva. 

- 4-6 linjer kr 115,50 inkl. mva. 

- 7-9 linjer kr 158,- inkl. mva. 

- Ved 2 innrykk, 40 % rabatt på 2. innrykk.

- Lagspris kr 5,30

Gratulasjonar:

- «Familienytt»: 100,- (inkl. mva) 

Rabattar:

- 10 % rabatt ved ferdige annonsar

- 10 % rabatt ved to innrykk

- Det vert gjeve rabatt etter avtale ved innrykk av større annonsar og ved årsavtalar.

- Byråprovisjon 4 %.

- Ferdige annonsar skal leverast som PDF.

- Fargeannonsar må vera i CMYK.

- Annonsar kan sendast på e-post til post@vaksdalposten.no